برچسب: شرکت نفت پاسارگاد

13 بهمن 1400
اخبار

اسفندیار سرپرست شرکت نفت پاسارگاد شد

رضا توکلی سرپرست شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) در حکمی مسعود اسفندیار را که بر اساس مصوبه هیات مدیره تاپیکو به عنوان سرپرست شرکت نفت پاسارگاد انتخاب شده بود، به این سمت منصوب کرد.