برچسب: شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

15 آبان 1400
اجتماعی

کارکنان نیکوکار شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان ویلچر اهدا کردند

کارکنان نیکوکار شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در یک حرکت خود جوش و خدا پسندانه تعداد 2 دستگاه ویلچر را خریداری و به کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان اهدا نمودند .