برچسب: شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا

3 مهر 1400
اخبار

بازدید مدیرعامل همراه اول از کارخانه شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا

مدیرعامل همراه اول با اشاره به نیازهای روزافزون کشور، بر ضرورت همکاری‌های مشترک با گروه مپنا تأکید کرد.