برچسب: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

24 شهریور 1400
اخبار

کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه آبفای کاشان برای فعالیت های فرهنگی دینی

شرکت آب وفاضلاب کاشان رتبه شایسته تقدیر ویژه در انجام فعالیت های فرهنگی دینی و اقامه نماز در میان شرکت های آب و فاضلاب کشور را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داد.