برچسب: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

25 تیر 1401
اخبار

تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف در بزرگ‌ترین شرکت تولیدی نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: تولید شرکت‌های بهره‌بردار مناطق نفت‌خیز جنوب مطابق مصوبه‌های شرکت ملی نفت ایران بوده است و این شرکت‌ها صددرصد اهداف مربوطه را محقق کردند.