برچسب: شرکت مخابرات ایران، تلفن ثابت، مشترک، صورتحساب

13 مرداد 1400
اجتماعی

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:

صورتحساب تلفن ثابت یک ماهه شد

محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت : صورتحساب تلفن ثابت یک ماهه شده است و مشترکان باید در پایان ماه آن را پرداخت کنند.