برچسب: شرکت متخلف

4 مرداد 1401
اخبار

خبرسازی یک شرکت متخلف درباره واردات بی‌رویه منسوجات نبافته

معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر منتشر شده در خصوص واردات بی‌رویه منسوجات نبافته را تکذیب و آن را خبرسازی یک شرکت متخلف عنوان کرد که پرونده تخلفاتش در حال بررسی است.