برچسب: شرکت لاک سیم

23 بهمن 1400
اخبار

در جریان بازدید اکبری مقدم؛

مسائل دو شرکت تولید و صادرکننده قدیمی منطقه آزاد انزلی بررسی شد

در راستای رویه سال جاری علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان به منظور پیگیری میدانی از ظرفیت ها و چالش های واحدهای تولیدی-صنعتی منطقه که گامی در جهت اجرای راهبرد سال جاری مقام معظم رهبری مبنی بر پشتیبانی و مانع زدایی است؛ از دو کارخانه لاک سیم و قرقره شمال دیدار به عمل آمد.