برچسب: شرکت صبا فولاد خلیج فارس

21 شهریور 1400
اخبار

مدیرعامل صبا فولاد خلیج فارس خبر داد:

عرضه بریکت گرم در بورس کالا برای نخستین بار در ایران

مدیر عامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس گفت: شرکت صبا فولاد خلیج فارس برای اولین بار بریکت گرم این شرکت را از تاریخ یکشنبه 21 شهریور ماه 1400 در بورس کالای ایران عرضه کرد.