برچسب: شرکت شامارا

اخبار
28 اسفند 1400 - 7:00 ب.ظ

صدور گواهی تحویل موقت واحد هشتم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله

گواهی تحویل موقت واحد هشتم گازی فاز 3 نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله، روز پنج‌شنبه 26 اسفند 1400 صادر شد.

اخبار
23 بهمن 1400 - 11:35 ق.ظ

سنکرون واحد هشتم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله

واحد هشتم گازی فاز 3 نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در کشور عراق، هفته گذشته با شبکه برق عراق سنکرون شد.

اخبار
21 دی 1400 - 12:32 ق.ظ

واحد پنجم گازی فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق تحویل دائم شد

گواهی تحویل دائم واحد پنجم گازی فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در کشور عراق، امضاء شد.