برچسب: شرکت سپرده گذاری مرکزی

1 شهریور 1400
اخبار

شرکت سپرده گذاری مرکزی:

فروش سهام عدالت به زودی آغاز خواهد شد

سهامدارانی که سفارش‌های فروش سهام عدالت خود را لغو نکنند، سفارش‌های قبلی آن‌ها معتبر بوده و برای فروش اعمال خواهد شد.