برچسب: شرکت دانش‌بنیان

اخبار
19 شهریور 1401 - 3:00 ب.ظ

پیکره بزرگ فارسی در اختیار محققان حوزه پردازش زبان طبیعی قرار گرفت

پیکره بزرگ متنی با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان و آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و گفتار زبان فارسی دانشگاه صنعتی شریف به صورت رایگان در اختیار محققان حوزه پردازش زبان طبیعی قرار گرفت.