برچسب: شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران

16 شهریور 1401
اخبار

مشترکان تنها ۱۵ روز فرصت برای بهره‌مندی از مشوق‌های برق دارند

معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: مشترکان صنعت برق تنها ۱۵ روز دیگر فرصت دارند تا با کاهش مصرف از مشوق‌های برق برخوردار شوند.