برچسب: شرکت توانیر

26 آبان 1400
اخبار

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان عنوان کرد:

توجه به فناورهای نوین و ارایه خدمات در راس برنامه های شرکت

نشست هماهنگی کنترل پذیری مصرف و آمادگی جهت عبور موفق از شرایط ایجاد شده در حوزه انرژی که با حضورمعاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ،مدیران شرکت برق استان و چهار محال و بختیاری در محل پارک فناوری های نوین شرکت توزیع برق اصفهان برگزار شد

22 آبان 1400
اخبار

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خبر داد:

مولد های برق ۱۳ دستگاه حیاتی، مهم، ضروری و حساس دراصفهان آزمون شدند

دهمین رزمایش سراسری تست آماده بکاری مولد های برق اضطراری مراکز حیاتی، حساس، مهم و ضروری در هفته گرامیداشت پدافند غیر عامل در مرکز دیسپاچینگ شرکت توزیع برق شهراصفهان با حضور مدیران این شرکت برگزار شد.