برچسب: شرکت بوئینگ

9 فروردین 1401
اخبار

شرکت بوئینگ در آستانه تغییرات

شرکت بوئینگ اعلام کرد که لیان کارت، رئیس بخش دفاعی بوئینگ، پس از نزدیک به ۳۵ سال حضور در این شرکت هواپیمایی بازنشسته خواهد شد.