برچسب: شرکت بازرگانی دولتی ایران

8 مرداد 1401
اخبار

برنج‌های باران خورده گمرک زاهدان ارتباطی با شرکت بازرگانی دولتی ندارد

معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران در اطلاعیه ای اعلام‌کرد: برنج های باران خورده گمرک زاهندان؛ متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران نیست.