برچسب: شرکت بابک مس ایرانیان

18 بهمن 1400
اخبار

کارخانه تولید مس در ارس احداث می شود

طرح سرمایه گذاری کارخانه تولید مس در ارس با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و نمایندگانی از شرکت بابک مس ایرانیان بررسی شد.