برچسب: شرکت احیا استیل فولاد بافت

5 بهمن 1400
اخبار

6 هلدینگ و شرکت گروه مالی گردشگری در جمع شرکت‌های برتر ایران

بانک گردشگری و شرکت‌های هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان، گروه بازرگانی گردشگری دانا، توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، مجتمع فولاد صنعت بناب و احیا استیل فولاد بافت وابسته به گروه مالی گردشگری در فهرست شرکت‌های برتر ایران قرار گرفتند.