برچسب: شرکت احیا استیل بافت

2 بهمن 1400
اخبار

در شرکت احیا استیل بافت؛

نخستین تصفیه خانه صنعتی کشور با روش DAF افتتاح شد

نخستین تصفیه خانه صنعتی کشور با روش DAF با سرمایه گذاری ۳۰میلیارد تومان همزمان با روز هوای پاک، در شرکت احیا استیل بافت کرمان افتتاح و به بهرداری رسید.