برچسب: شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

29 دی 1400
اجتماعی

به مناسبت روز ملي هواي پاك؛

5000 اصله نهال توسط شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان توزیع شد

مراسم گرامي داشت روز ملي هواي پاك و آيين كاشت نهال توسط مديران و روساي دواير دولتي و شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان صبح امروز برگزار شد.