برچسب: شرق و اروپا

18 اسفند 1400
اخبار

هانی فیصلی:

ایران و ترکیه می‌توانند پل ترانزیت شرق و اروپا باشد

رئیس اتاق خرمشهر که در صد هیاتی از اعضای هیات نمایندگان این اتاق به ترکیه سفر کرده، در دیدار با نائب رئیس اتاق بازرگانی استانبول بر ضرورت توسعه مناسبات و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران و ترکیه تأکید کرد.