برچسب: شرق اصفهان

25 دی 1400
اخبار

احداث بیش از یک کیلومتر کابل خود نگهدار در شرق اصفهان؛

کابل های خود نگهدار تضمین کننده و محافظ مناطق مشجر هستند

بیش از یک کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خود نگهدار در محدوده برق منطقه ۴ اصفهان با هزینه ای بالغ بر ۴۵۰۰ میلیون ریال احداث شد.