برچسب: شبکه پایش تصویری

4 آذر 1400
اخبار

همکاری مخابرات در ایجاد شبکه پایش تصویری در شهر کاشان

با همت و تلاش کارکنان مخابرات منطقه اصفهان و همکاری شهرداری کاشان، زیرساختهای ایجاد پایش تصویری در سطح این شهر فراهم شد.