برچسب: شبکه های مکمل کشاورزی

5 آبان 1400
اخبار

۳امور برق در شرق اصفهان بصورت رسمی افتتاح شد

افتتاح رسمی امور برق شهرستانهای کوهپایه، هرند و ورزنه توسط دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی انجام پذیرفت.