برچسب: شبکه سازی تجاری

17 آبان 1400
اخبار

برگزاری پاویون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در ششمین نمایشگاه بازسازی سوریه

پاویون اتاق بازرگانی اصفهان در ششمین نمایشگاه بازسازی سوریه با حضور جمعی از تجار فعال و شرکت های تجاری عضو پارلمان بخش خصوصی به منظور توسعه تعاملات تجاری اصفهان با سوریه تشکیل شد.