برچسب: شاکی

4 اسفند 1400
اجتماعی

معاون سازمان تعزیرات:

نقص در سامانه‌های ۱۳۵ را حتما برطرف می کنیم

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات با بیان این‌که «این قول را به مردم می‌دهیم که در زمینه برخورد با تخلفات واحدهای صنفی جدی‌تر عمل کنیم و اگر نقصی در سامانه‌های ۱۳۵ وجود دارد حتما برطرف کنیم» گفت: مردم اگر گزارش تخلفی به ما می‌دهند حتما اطلاعات کامل خود و واحد متخلف را ارائه کنند.