برچسب: شاه میری

29 آبان 1400
اخبار

قائم مقام سازمان تعاون روستایی:

توزیع سیب و پرتقال شب عید هوشمند می‌شود

شاه میری گفت: در نظر داریم تا تنظیم بازار میوه شب عید را مانند مرغ و تخم مرغ، با استفاده از اپلیکیشن «بازرگام» در استان‌های مختلف شروع کنیم.