برچسب: شاه میرزایی

14 دی 1400
اخبار

معاون وزیر نفت:

افزایش ظرفیت تولید متانول به ۳۰ میلیون تن

شاه میرزایی گفت: ظرفیت تولید متانول در پتروشیمی های کشور که اکنون ۱۲ میلیون تن است، تا پایان سال ۱۴۰۶، به ۳۰ میلیون تن افزایش پیدا می‌کند.