برچسب: شاهنامه

14 تیر 1401
تاریخ

جناب روشن فکر جوان سلام 

نامه‌هایی از شاه‌نامه به یک روشنفکر جوان

شما که اهل فکر کردن هستید حتما می توانید این جوری هم فکر کنید که یک روز صبح چشم باز می کنید و می بیند دنیا بهم ریخته اصلا رستاخیز شده یا به قول فیزیک دان معروف "هاوکبنگ" بیگ بنگ یا همان انفحار بزرگ .