برچسب: شانزدهمین جشنواره قرآن و نماز

18 آذر 1400
اخبار

برتری شرکت توزیع برق اصفهان؛

در شانزدهمین جشنواره قرآن و نماز ویژه فرزندان همکار وزارت نیرو

در این سالها که هر زمان نام قرآن و مسابقات قرآنی استانی و کشوری در شرکت توزیع برق اصفهان مطرح بوده است خواهران جان نثاری کارنامه قرآنی درخشانی را از خود نشان دادند.