برچسب: شانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو

اخبار
1 آبان 1400 - 11:26 ق.ظ

شانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو؛

با برتری فرزندان همکار شرکت توزیع برق اصفهان برگزار شد

شانزدهمین جشنواره قرآن و نماز وزارت نیرو ویژه فرزندان همکار در چهار رشته حفظ، قرائت، مفاهیم و نماز برگزار گردید.