برچسب: شاد

17 خرداد 1401
آموزش و پرورش

جشنواره مهارت آموزی در پایگاه تابستانه شبکه شاد

مجری شبکه شاد گفت: جشنواره مهارت‌ آموزی در شبکه شاد به عنوان پایگاه تابستانه برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.