برچسب: شاخص های روابط عمومی

22 اسفند 1400
اخبار

رئیس روابط عمومی مخابرات اصفهان:

شاخص های روابط عمومی ملاک ارزیابی مخابرات شهرستان ها خواهد بود

رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان در جلسه رابطین روابط عمومی شهرستان ها با اعلام این مطلب گفت: با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته با سایر ادارات، در سال آتی شاخص های مخابراتی جزئی از ملاک های ارزیابی شهرستان ها خواهد بود.