برچسب: شاخص های اصلی پایداری کسب و کار

19 آبان 1400
اخبار

ارزیابی عملکرد واحدهای بانک توسعه تعاون فرآیندی پویا و هدفمند است

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون ارزیابی عملکرد واحدها را فرآیندی پویا، هدفمند و اثربخش عنوان نمود.