برچسب: شاخص‌های پولی

8 تیر 1401
اخبار

روند شاخص‌های پولی موثر بر تورم گزارش می‌دهد؛

روند نرخ تورم در ماه‌های آینده نزولی می‌شود

در میان عوامل تورم، شاخص‌های پولی ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی سخت‌ترین بخش این بحران است که بررسی‌ها، چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده را کاهشی نشان می‌دهد.