برچسب: شاخص‌های شهر اصفهان

12 بهمن 1400
اخبار

مهدی جمالی نژاد:

پروژه «اصنهان» در کشور بی‌نظیر است

معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تاکید بر جریان‌سازی برای الگو شدن داستان‌های ناگفته در سطح ملی، از تلاش برای تسری دادن این مدل فعالیت در میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خبر داد.