برچسب: شاخص‌های تولید

9 اسفند 1400
اخبار

جعفری تشریح کرد:

اولویت‌های بیمه دانا در حوزه بازاریابی و توسعه شبكه فروش

مدیرعامل بیمه دانا، نمایندگان و شبکه فروش را شریان‌های اصلی شرکت و برنامه محوری را مهمترین اصل برای رسیدن به موفقیت عنوان کرد.