برچسب: سیگار خارجی

16 تیر 1401
اخبار

ذینفعان در مجلس و دولت مانع تصویب قانون مالیات بر سیگارهای خارجی شرکت های چند ملیتی شدند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم پرداخت مالیات از سوی شرکت های خارجی (شرکت JTI آمریکایی-ژاپنی و شرکت BAT انگلیسی- آمریکایی ) گفت: متاسفانه ذینفعان در مجلس و دولت مانع تصویب مالیات برای شرکت های چند ملیتی آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی تولید کننده سیگار شدند.