برچسب: سیل‌های اخیر

10 مرداد 1401
اخبار

سدهای تهران همچنان تشنه‌اند؛

سیلاب‌های اخیر چه میزان موجودی آب سدهای تهران را افزایش داد؟

سیل‌های اخیری که در به وقوع پیوست و خسارات زیادی را به همراه داشت چه میزان آورده برای سدهای پنج‌گانه تهران به همراه داشت؟ آیا این میزان بارش مجوزی برای نادیده انگاشتن مدیریت مصرف است یا هنوز باید مدیریت مصرف آب را جدی گرفت؟