برچسب: سیستم های نظارتی

14 دی 1400
اخبار

با حضور مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان؛

جلسه هم اندیشی ذینفعان سازمانی در مرکز آموزش و پژوهش فردوسی برگزار شد

اعتصام پور با ارائه گزارش عملکرد مدیریت درمان گفت: در راستای افتتاح های انجام پذیرفته، درمانگاه دولت آباد تا دو ماه دیگر افتتاح خواهد شد.