برچسب: سیستم‌های هوشمند

6 شهریور 1401
اخبار

رشد ۴ برابری صادرات خدمات فنی و مهندسی در یک سال گذشته

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: دولت سیزدهم طی یک سال گذشته در زمینه‌های مختلف تجاری سبد متنوعی از فرصت‌ها از جمله فعال کردن سیستم‌های هوشمند، رمزارزها، بهبود لجستیکی و رفع موانع صادراتی انجام داده است تا منجر به توسعه واردات و صادرات شود.