برچسب: سیروس پورموسوی

22 اسفند 1400
اخبار

جانشین رسول خطیبی در آلومینیوم اراک چه کسی است؟

صمد مرفاوی، سیروس پورموسوی و مهدی رحمتی، گزینه‌های نهایی جانشینی رسول خطیبی در آلومینیوم اراک هستند.