برچسب: سیروز کبدی

7 بهمن 1400
اخبار

فوق تخصص کبد و گوارش عنوان کرد؛

سیروز کبدی سومین علت شایع مرگ و میر افراد ۴۵ تا ۶۴ سال

فوق تخصص بیماری های کبد و گوارش بالغین با اشاره به اینکه سیروز کبدی یازدهمین علت شایع مرگ و میر در جهان است، گفت: این بیماری سومین علت شایع مرگ در افراد ۴۵ تا ۶۴ سال است.