برچسب: سید مرتضی حسینی

24 اسفند 1400
اخبار

پرداخت «عیدی» مددجویان بهزیستی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از پرداخت «عیدی» مددجویان تحت پوشش این سازمان همراه با مستمری اسفندماه خبر داد.