برچسب: سید محمد پولادگر

1 تیر 1401
اخبار

مجمع کمیته ملی المپیک باید در زمان مقرر برگزار شود

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به احتمال به حد نصاب نرسیدن مجمع کمیته ملی المپیک و موکول شدن آن به زمان دیگری گفت: این یک احتمال است اما تلاش می‌کنیم تا این اتفاق رخ ندهد.