برچسب: سید عبدالمجید اجتهادی

13 تیر 1401
اخبار

سرنوشت خودروهای لوکس قاچاق مشخص شد

سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که امحای فنی خودروهای لوکس قاچاق انجام شده است.