برچسب: سید روح‌اله لطیفی

29 بهمن 1400
اخبار

محموله ای حاوی ۵۷۰ قلم جنس و سکه عتیقه کشف شد

سخنگوی گمرک ایران گفت: محموله ای حاوی ۵۷۰ قلم جنس و سکه عتیقه قبل از خروج از کشور، کشف شده است که ارزش سنگینی نیز دارد.