برچسب: سید رضا مرتضوی

8 بهمن 1400
اخبار

حضور مدیر مخابرات اصفهان در تیران و کرون

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه استاندار اصفهان و جمعی از مدیران استانی جهت بازدید میدانی و پیگیری مشکلات ارتباطی تیران و کرون، به این شهرستان سفر کرد.

26 مهر 1400
اخبار

نخستین نشست مدیرعامل و شورای معاونین آبفای استان اصفهان با استاندار جدید

مدیرعامل و اعضای شورای معاونین آبفای استان اصفهان با استاندار جدید دیدار و گفتگو کردند.