برچسب: سید رضا فاطمی امین

24 دی 1400
اخبار

بازدید وزیر صمت از اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای سفر ریاست جمهوری به استان هرمزگان از اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بازدید بعمل آورد.