برچسب: سید حسن خمینی

11 تیر 1401
اخبار

حسن خمینی با اشاره به وضعیت کشور گفت:

بدون مچ‌گیری همه کمک کنیم کشور را بسازیم

قصد مچ گیری و اذیت کردن نباید در کار باشد، چرا که قرار است همه ما در کنار یکدیگر کشورمان را بسازیم و من مطمئنم این مسأله هم مورد رضایت روح امام و هم مورد نظر رهبر معظم انقلاب است.

20 خرداد 1401
اخبار

بعضی فرار مغزها به این دلیل است که فرد می‌گوید به من مربوط نیست چه برسر مردم می‌آید

بعضی موارد فرار مغزها به این دلیل است که فرد می‌گوید خودم و نهایتا خانواده ام از این کشور برویم و به من مربوط نیست که چه بر سر مردم کشور می‌آید!